ISO 9001 Nedir?

ISO Belgesi, Kurum veya kuruluşların, müşteri memnuniyetinin artırılması ve doğru ürün veya hizmeti çıkarmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından hazırlanıp yayınlanan uluslararası bir yönetim standardıdır.

ISO 9001 (İnternational Organization for Standardization) Uluslararası standardizasyon örgütünün ortak kararlar alarak yayımladığı bir kalite yönetim sistemi standardıdır. Bu standart tüm dünyada bulunan bütün akredite belgelendirme kuruluşları tarafından hem üretim hemde hizmet sektöründe uygulanabilen bir yapıdır.
ISO: Standardı Yayınlamış olan tüm dünyada kabul edilen örgütün adıdır. (Uluslararası Standartlar Örgütünün kısaltılmasıdır.)
9001: Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından Kalite Yönetim Standardına verilen isimdir.
2015: Sistemin Yayınlandığı veya Revize edildiği Tarihi göstermektedir. (5 yıl süreyle ISO tarafından toplanılarak gerekli revizyon işlemleri onaylanır. Her 8 yılda bir bu tarih değişmektedir.)
TS: Türkçe Standart kısaltması
EN: Avrupa Normu kısaltması

Bahsi geçen standart ISO tarafından yayınlanmış ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Tüm dünyada geçerli olan iso 9001 kalite yönetim sistemi nerede olursa olsun ve hangi kurum veya kuruluş tarafından kurulmak istenirse, bu standardın şartlarını kabul etmiş sayılır ve şartları karşılamak zorundadır.
ISO 9001:2015 Standardı; Müşteri tarafından uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarını karşılayan ürünü yada hizmeti düzenli olarak sağlama yeteneğini göstermeye ihtiyaç duyduğunda ve sistemin sürekliliğinin sağlanması, iyileştirilmesi, müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygunluğu için gereken prosesler (süreçler) dahil olmak üzere sistemi etkin olarak uygulayarak müşteri memnuniyetini artırmayı amacıyla kullanılmaktadır. Daha detaylı bilgi için diğer sitemize burayı tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

ISO 9001 Belgesi Ne Gibi Yararlar Sağlar?

ISO 9001 Belgesi kurum veya kuruluşların yönetim sistemlerine verilen bir belge türüdür. iso 9001 belgesi sadece ürün/hizmet aşamasında değil bir işletmenin tüm faaliyetlerini ilgilendiren bir yönetim sistemidir. Bu faaliyetler işletmenin yapısına göre satış, satın alma, tasarım, insan kaynakları, üretim, imalat, muhafaza, iletişim, dokümantasyon vb. gibi şekillendirilebilir.
ISO 9001 Belgesi bir çok müşteri tarafından kurumsal kimlik altına geçmeleri için büyük bir faktör olarak görülmektedir. Ayrıca kuruluşların çalıştığı müşteriler doğrultusunda çoğunlukla zorunlu olarak iso belgesi istenmektedir. Bu sebeplerden dolayı Kalite Yönetim sistemini işletme bünyesine kurmak size bir çok avantaj sağlayacaktır.

Bu avantajların başında ciddi bir pazar payı sahibi olmak gelir. Hangi sektörde olursa olsun iso 9001 belgesi sahibi olmak bu pazar payının tarafınıza yönelmesinde büyük bir rol oynayacaktır. Pazar payının sürekliliği her daim devam etmekte olup sağlamış olduğu fayda yönetim sistemini tam olarak işletmenizde kurmanız ve uygulamanızla mümkün olabilir. Kalite yönetim sistemi ile işletmeniz içinde tüm analizleri gerçekleştirebilir ve maliyetlerinizi nasıl etkilediğini gözlemleyebilirsiniz. İşletmenize kurmuş olduğunuz iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi size pazar avantajı sağlamak dışında firmanızda sürekli bir iyileştirme, süreklilik ve disiplin kazandırmaktadır.

ISO 9001 belgeli bir firmada çıkabilecek her sorun yada problem aynı zamanda bir iyileştirme fırsatı olarak görülmekte olup problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamak için yol göstermektedir.

Dünya genelinde 1000 den fazla iso 9001 belgeli işletmeye yapılmış olan araştırma neticesinde aşağıdaki sonuçlar alındığı görülmüştür.

  • Firmanın imajına ciddi bir katkı sağladığı,
  • Müşterilerin memnuniyetlerinde artış,
  • Müşteri sayısının artışı,
  • Rekabet gücü düzeyinin artışı,
  • Tedarikçi ilişkileri konusunda iyileşme

vb. gibi dış faktör yararları olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda etkili bir yönetimin, firma kültürünün kurulan kalite yönetim sistemine entegre edilmesi sonucu gelişmesi, kalite sistemi bilincinin oluşması, daha düzgün bir dokümantasyon, Sistematik bir yaklaşım, tutarlılık, etkinlik, üretkenlik, verimlilik artışı, maliyetlerin belirli bir zaman sonra azalması ve kurumsallaşma yolunda hızlı bir ilerleme gibi iç faktör yararları olduğu tespit edilmiştir.

ISO 9001 Belgeli işletmelerin kurmuş olduğu Kalite Yönetim Sistemi ile;

Üst yönetimin ve diğer personelin ulaşmak istediği kayıt ve bilgilere ulaşmak çok rahat ve kolaylaşmaktadır. Bu sayede eldeki verilerin incelenip daha doğru ve hızlı bir karar verilmesine imkan sağlar.
Bölümler arasındaki ilişkilerde standart yapısı gereği iyileşmeler meydana gelmekte ve hizmet/üretim hızlanmaktadır.
Özellikle üretim yapan firmalarda üretim, depo, sevkiyat gibi alanlarının iyileştirilmesi sağlanmaktadır.
Tedarikçilerin performans takiplerini etkinleştirmekte ve tedarikçi ilişkilerinde iyileşme gözlenmektedir.
Müşteri şikayetlerini analiz etmeye müteakip bu şikayetlerin azalmasında ve müşteri memnuniyetinin artması sağlanmaktadır.
Reklam & Tanıtım anlamında ve rekabette, ihracatta kolaylıklar gözlenmektedir.

Unutmayalım ki “Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin sonucudur.