ISO 22000 Nedir?

ISO 22000, Gıda yada gıda ile temas eden ürün üreten işletmelerin, doğru ürün çıkarmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından hazırlanıp yayınlanan uluslararası bir yönetim standardıdır.

ISO 22000 standardı, ISO (İnternational Organization for Standardization) Uluslararası standardizasyon örgütünün ortak kararlar alarak yayımladığı bir kalite yönetim sistemi standardıdır. Bu standart tüm dünyada bulunan bütün akredite belgelendirme kuruluşları tarafından gıda ve gıda ile temas eden ürünlerin üretimi sektöründe uygulanabilen bir yapıdır.

ISO: Standardı Yayınlamış olan tüm dünyada kabul edilen örgütün adıdır. (Uluslararası Standartlar Örgütünün kısaltılmasıdır.)
22000: Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından Gıda Güvenliği Yönetim Standardına verilen isimdir.
2005: Sistemin Yayınlandığı veya Revize edildiği Tarihi göstermektedir. (5 yıl süreyle ISO tarafından toplanılarak gerekli revizyon işlemleri onaylanır. Her 8 yılda bir bu tarih değişmektedir.)
TS: Türkçe Standart kısaltması
EN: Avrupa Normu kısaltması

Bahsi geçen standart ISO tarafından yayınlanmış ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Tüm dünyada geçerli olan iso 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi nerede olursa olsun ve hangi kurum veya kuruluş tarafından kurulmak istenirse, bu standardın şartlarını kabul etmiş sayılır ve şartları karşılamak zorundadır.

ISO 22000:2005 Standardı; Müşteri tarafından uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarını karşılayan ürünü yada hizmeti düzenli olarak sağlama yeteneğini göstermeye ihtiyaç duyduğunda ve sistemin sürekliliğinin sağlanması, iyileştirilmesi, müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygunluğu için gereken prosesler (süreçler) dahil olmak üzere sistemi etkin olarak uygulayarak ürün güvenirliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Daha detaylı bilgi için diğer sitemize burayı tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

ISO 22000 Belgesi Ne Gibi Yararlar Sağlar?

ISO 22000 Belgesi kurum veya kuruluşların gıda güvenliği yönetim sistemlerine verilen bir belge türüdür. iso 22000 belgesinin aslı gıda güvenliğinin sağlanması olmakla birlikte, sadece ürün/hizmet aşamasında değil bir işletmenin tüm faaliyetlerini ilgilendiren bir yönetim sistemidir. Bu faaliyetler işletmenin yapısına göre satış, satın alma, tasarım, insan kaynakları, üretim, imalat, muhafaza, iletişim, dokümantasyon vb. gibi şekillendirilebilir.

ISO 22000 Belgesi bir çok müşteri tarafından kurumsal kimlik altına geçmeleri için büyük bir faktör olarak görülmektedir. Ayrıca kuruluşların çalıştığı müşteriler doğrultusunda çoğunlukla zorunlu olarak iso belgesi istenmektedir. Bu sebeplerden dolayı Gıda Güvenliği Yönetim sistemini işletme bünyesine kurmak size bir çok avantaj sağlayacaktır.

Avantajları Nelerdir?

Bu avantajların başında ciddi bir pazar payı sahibi olmak gelir. Hangi sektörde olursa olsun iso 22000 belgesi sahibi olmak bu pazar payının tarafınıza yönelmesinde büyük bir rol oynayacaktır. Pazar payının sürekliliği her daim devam etmekte olup sağlamış olduğu fayda yönetim sistemini tam olarak işletmenizde kurmanız ve uygulamanızla mümkün olabilir. Gıda güvenliği yönetim sistemi ile işletmeniz içinde tüm analizleri gerçekleştirebilir ve maliyetlerinizi nasıl etkilediğini gözlemleyebilirsiniz. İşletmenize kurmuş olduğunuz iso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi size pazar avantajı sağlamak dışında firmanızda sürekli bir iyileştirme, süreklilik ve disiplin kazandırmaktadır.

ISO 22000 belgeli bir firmada çıkabilecek her sorun yada problem aynı zamanda bir iyileştirme fırsatı olarak görülmekte olup problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamak için yol göstermektedir.

Dünya genelinde 1000 den fazla iso 22000 belgeli işletmeye yapılmış olan araştırma neticesinde aşağıdaki sonuçlar alındığı görülmüştür.

  • Firmanın imajına ciddi bir katkı sağladığı,
  • Müşterilerin memnuniyetlerinde artış,
  • Müşteri sayısının artışı,
  • Rekabet gücü düzeyinin artışı,
  • Tedarikçi ilişkileri konusunda iyileşme
  • Güvenli ürün imalatı

vb. gibi iç ve dış faktör yararları olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda etkili bir yönetimin, firma kültürünün kurulan gıda güvenliği yönetim sistemine entegre edilmesi sonucu gelişmesi, kalite sistemi bilincinin oluşması, daha düzgün bir dokümantasyon, Sistematik bir yaklaşım, tutarlılık, etkinlik, üretkenlik, verimlilik artışı, maliyetlerin belirli bir zaman sonra azalması ve kurumsallaşma yolunda hızlı bir ilerleme gibi iç faktör yararları olduğu tespit edilmiştir.

ISO 22000 Belgeli işletmelerin kurmuş olduğu gıda güvenliği yönetim sistemi ile;
Üst yönetimin ve diğer personelin ulaşmak istediği kayıt ve bilgilere ulaşmak çok rahat ve kolaylaşmaktadır. Bu sayede eldeki verilerin incelenip daha doğru ve hızlı bir karar verilmesine imkan sağlar. Bölümler arasındaki ilişkilerde standart yapısı gereği iyileşmeler meydana gelmekte ve hizmet/üretim hızlanmaktadır. Özellikle üretim yapan firmalarda üretim, depo, sevkiyat gibi alanlarının iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Gıda ve gıda ile temas eden ürün sektöründe güvenilir ürün üretilmesi sağlanacaktır.
Tedarikçilerin performans takiplerini etkinleştirmekte ve tedarikçi ilişkilerinde iyileşme gözlenmektedir. Müşteri şikayetlerini analiz etmeye müteakip bu şikayetlerin azalmasında ve müşteri memnuniyetinin artması sağlanmaktadır. Reklam & Tanıtım anlamında ve rekabette, ihracatta kolaylıklar gözlenmektedir.

Peki ISO 22000:2005 Standart Maddeleri Nelerdir?

iso 22000 belgesi
ISO 22000:2005 Standart Maddeleri aşağıdaki gibidir.

1 - KAPSAM
2 - ATIF YAPILAN STANDARTLAR
3 - TERİMLER VE TARİFLER
3.1 - Gıda güvenliği
3.2 - Gıda zinciri
3.3 - Gıda güvenliği tehlikesi
3.4 - Gıda güvenliği politikası
3.5 - Son ürün
3.6 - Akış şeması
3.7 - Kontrol önlemi
3.8 - Ön gereksinim programı
3.9 - Operasyonel ön gereksinim programı (OGP)
3.10 - Kritik kontrol noktası (KKN)
3.11 - Kritik limit
3.12 - İzleme
3.13 - Düzeltme
3.14 - Düzeltici faaliyet
3.15 - Geçerli kılma
3.16 - Doğrulama
3.17 - Güncelleme
4 - ISO 22000 / HACCP GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDART MADDELERİ GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
4.1 - Genel şartlar
4.2 - Dokümantasyon Şartları
5 - YÖNETİM SORUMLULUĞU
5.1 - Yönetim Taahhüdü
5.2 - Gıda Güvenliği Politikası
5.3 - Gıda güvenlik yönetim sisteminin planlanma
5.4 - Sorumluluk ve Yetki
5.5 - Gıda güvenliği ekip lideri
5.6 - İletişim
5.7 - Acil durumlara hazırlılık ve karşılık verme
5.8 - Yönetimin gözden geçirmesi
6 - KAYNAK YÖNETİMİ
6.1 - Kaynak sağlanması
6.2 - İnsan kaynakları
6.3 - Altyapı
6.4 - Çalışma ortamı
7 - GÜVENLİ ÜRÜN PLANLAMA VE GERÇEKLEŞTİRME
7.1 - Genel
7.2 - Ön gereksinim programları
7.3 - Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları
7.4 - Tehlike Analizi
7.5 - Operasyonel ön gereksinim programları oluşturulması
7.6 - HACCP Planının Oluşturulması
7.7 - OGP ve HACCP planlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi
7.8 - Doğrulama Planlaması
7.9 - İzlenebilirlik Sistemi
7.10 - Uygunsuzluk Kontrolü
8 - GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN GEÇERLİ KILINMASI, DOĞRULANMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ
8.1 - Genel
8.2 - Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması
8.3 - İzleme ve ölçmenin kontrolü
8.4 - Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması
8.5 - İyileştirme
8.5.1 - Sürekli iyileştirme
8.5.2 - Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi